Deutsch

brechen (2)

Erläuterung

auch: loß- oder opbräke

Zitat

Sij’e dat, ek bräk de Kuw de Mull loß on keek dor erin.

Deutsch

Brüderchen

Erläuterung

kleiner Bruder

Zitat

Nauw Jöngske, kickt es ow Brürke hier! Es dat gännen döchtege Jong?