Deutsch

Pedant

Platt

Kräntekacker

Erläuterung

auch: Kräntekakker, Prickenöres, Präckenöres

Zitat