Deutsch

zwanzig

Platt

twenteg

Erläuterung

Zitat

Deutsch

zwei

Platt

twee

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Zweifel

Platt

Twiffel

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Zweig

Platt

Tack

Erläuterung

Zitat

Wenn ek mej nit in de lesten Ogenbleck an ennen decken Tack faasgegrepen hat…

Deutsch

Zweige

Platt

Täck

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Zweige (2)

Platt

Taek

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Zweige (3)

Platt

Twiege

Erläuterung

Zitat

Deutsch

zweite

Platt

twätt

Erläuterung

Zitat

Sön brav Pärd…geft et gän twätt mär in de Welt.