Deutsch

halbnackt

Erläuterung

Zitat

De verstaendege Menß träckt sich ordentlek aan, mar de Gecke komme halfnaks heraan.

Platt

half geflappt

Deutsch

nicht ganz gescheit

Erläuterung

Zitat

Deutsch

halbnackt

Erläuterung

Zitat

De verstaendege Menß träckt sich ordentlek aan, mar de Gecke komme halfnaks heraan.

Deutsch

Heiligenschein

Erläuterung

Zitat

Se lägge sich in öhr grise Hoar telest noch selfs ennen Hällegeschin.