Deutsch

Grabscher

Erläuterung

Zitat

Dä fiese Föttchesföhler koss de Fengers ni bej sech behalde.

Deutsch

Grasmücke

Erläuterung

Zitat

Op Frejersfüt stroept dor de Graßkatt heröm, wat es dat en Pläsier!