Deutsch

Buchenblätter

Erläuterung

Zitat

De Sonneschin droept doer de Bükemblär, hän loept oawer Gras on Heijblumme her…

Deutsch

Beutel

Erläuterung

auch Büül

Zitat

„Hat min Vader enne vollem Bül gehat, wän wett, wat ütt mej hat worde könne, Heerohme.