Butterbrot

Deutsch

Butterbrot

Erläuterung

Zitat

Et Därnche kreeg öhr Bottram ütt de Taeß en goaf et de Mann.

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar