Tefrejenheijt

von Anna Paris, Winnekendonk

Tefrejenheijt

Diogenes wor enne wiese Mann,
Hän stockte owerdag de Löch sech an,
On ging dormet op de Stroat van Athen,
De Menße liepen in Koppels bejeen.
Sej lachten on säje: „Wat well dän Doll,
On frogden öm, wat dat bedüje soll?“
„Ek süük hier Menße, genn Aape!
Wat stott gej hier all te gaape?“
Duw nohm hej sin Löch on kroap in sin Tonn,
Die koß hej dräje no Mond on Sonn.
Hier hat hej Röß, dat wor öm genug,
Wenn andere ok plarde van laat beß frugg.
Ni völ brukt de Menß, dän sech selvs genügt,
Hätt de groote Wiese de Welt betügt.
Wenn hej van Dag dör ons Vaderland rennde,
Ovv hej hier dann echte Menße däj fende?

Zufriedenheit

Übersetzung folgt  …..