von Pit Martens, Kevelaer

Sägg et op Platt (2)

Wat es et bloß, wat ow
in den Hemmel böhrt,
as gej et hörd?
Et gett op Klompe.
Doch schmitt et ni bej de Lompe!
Want hier spreckt ow Hart.
Sinn Woort as Läve,
wat ow nimmes tröck kann gäve.