von Pit Martens, Kevelaer

Rägendröppkes

Kloppt merr Dröppkes,
kloppt deeelen lanken Dag!
In min Hüske well ek blieve
näs enn Duuv in öhre Schlagg.

Dröppkes bove, Dröppkes ondrer,
düsend trecken öhre Wegg.
An min Schieve – näs enn Wonder –
övrall tummle Dröppkes sech.

Se vertälle on se kalle,
on min Klock, se schlätt den Tit
bes de Sonnestrohle falle
on de Dröppkes blieven ütt.