von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Quake lote

Quake lote

Einne Keckfors, enne fiese, schmärge,
däj ider Dagg de Kuwen tärge.
Hern quackten öhr van färe tuw:
„Gej decke, domme, fulle Kuw!“

Die Kuwe mieke sech necks drütt
on riepen bloß als: „Halt de Schnütt!“
Den Keckfors äwwer drop nit full:
„Gej alde Melksäck, halt de Mull!“

Ens säj en Kuw: „Nau sinn ‚k et satt,
ek träj öm nau de Gröttmull platt!“
Die andre Kuwe säje: „Saach!
Ens kreggt de Gans öm an de Kraag.

Wat sölle wej dor grot met make,
lott toch den Pänz van Pädd merr quake!“