von Pit Martens, Kevelaer

Prustende Piere

Se fierde Kermes op
Janburshoff, on tössendör
ging man as kieke,
off sech ok de Pogge mieke.

Du riep dat Piche:
“Ohme Jan,
wor sin di Piere dann,
di huste könne?“

Vader Säj:
„Gej hat Se hören huste.
Toch Ohme säj du necks.
Hän moß es pruste.