von Pit Martens, Kevelaer

Op Ow söventeg Johr
(an ennen Dichterfrind)

Bemm, bamm, bemm bamm.
Söventeg Johre schlätt de Klock.
On ek hoop, Ow schmeckt den Dropp
on de Kretebotterom.

Lenks rechs, lenks rechs,
Widder treckt Gej Owwe Padd.
Met de Schlöpp voll Verskes sitt
gej all dage onderweggs.

Feijn Wäär, fies Wäär,
Schnej off Rägen off enn Buj.
Ömmer örgeld et on sengt
on schmett Blümkes öm sech her.

Teck tack, teck tack.
Hörd genn Uhr on öhre Schlagg,
dann wörd Gej well hondert Johr.
Kenne Störm breckt sönnen Tack.

Enns lech, enns schwor
mot et Läve seeker sinn.
On as Gej enn Blümke fend,
es de Sonn op enns werr dor.