von Pit Martens, Kevelaer

Kuriert

Jan, nit merr de Jöngste,
sückt den Hut,
on hät öm op.

Duw sätt sin Frauw:
„Gott nor den Doktor, Jan,
söns verkindst gej vör den Tit.“

On bej den Dokter
duw vertällt Jan ok
dat van den Hut.

Den Dokter sätt:
„Nauw hört es, Jan,
ek dünn vör ow
Wat ek merr kann.

An Pujjers spoor ek nit.
Toch wenn dat all nit batt,
rooj ek ow gut,
gott sonder Hut!“