von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Krääj bliev Krääj

Krääj bliev Krääj

En Krääj kom nor de Nachtegall:
„Ek song ow gern wat vör …”
Die süte Sengmöss söchten ärg:
„Dann fangt merr aan, ek hör!“

Die Krääj song hartop, näß för tiehn,
de Kopp diep in de Nack.
Dat lieve, kleine Mösske fiel
hoß halvdot van den Tack.

As sej werr bejkom, säj se saach:
„Et blevvt necks ower, schääj –
dat hät met ow nit ärg vööl Fatt –
en Kääij blevvt ömmer Krääj.“