von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Is on Schnej

Is on Schnej

Jo, so es dat alle Johre:
Schnej lett, et hät fies gefrore,
op de Geujt stett deck et Is.
Üt de Bölt! Nau schlibbre, schatze
Schnejbäll schmitte, dat se klatse
op et Livv van ow off mej.
Menß, wat kann me suse, jasse,
sonder Seep de Fraulüj wasse.
Necks gett ower Is on Schnej!

Wat en Läwe op de Strote –
alles es näß bütte Mote,
want de Sonn deujt döckers gau.
Aanlööp – wahrt ow! –  klätts, koppower
ennen, twee, driej Blagen drower.
Wat es dat en Wölerej!
Kappe röle, Wolldüük wäje,
Jonges lache, Mäjches kräje.
Necks gett ower Is on Schnej!

Lott ons enne Schnejmann baue,
den genn Menß merr öm kann daue –
bes int Fruchjohr sall den stohn!
Ennem Buck, deck näß en Bierfatt,
on en Bors, näß korts den Stier hatt;
näß ne Kappes wörd den Kopp.
Ek hal üt de Kelder Kohle
on en Rüüv – es nit gestohle.
On wat kömmt dor bowen drop? –

De Schappoklack, den op de Kaas lett,
met den Papp toch merr bloß wat Laas hät.
As dat herütt kömmt, schmäärt he mej. –
Necks gett ower Is on Schnej!