von Pit Martens, Kevelaer

In Kuur

Bej Kävele, dor op de Höls,
dor medden tösse Koot on Bur
sinn ek in Kuur,
on schloop bej Has on Kninn.

Selvs ennen Töff hät hier noch Tit;
hern schockeld senneg dör de Padd.
Dörm hät et fatt,
di Kuur hier op de Höls.

Merr Dokters gävend hier ni völ.
Wän all te ärg ant Läve klävd,
bloß övverblevvt,
as dän dor bowe öm vergatt.

Et gevvt merr ennen Doktor hier:
De Leij, wat Sonn on fresse Loch.
Enn ganze Kloch
van minn Soort Menße sünn ek hier.

Den Ovend krüppt al ütt de Strück.
De Moon met sinne Platekopp
gett ok al op
on brengt mej werr nor Hüß.