von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Gar nit so

Gar nit so

Enne Sperwer hatt en Briefduuv gefange. –

„Sägg“, säj die Duuv, „lott mej fliege, minnem Baas wacht op den Reng hier an minn Been.“

„Dor macht ow märr gen Sörg“, säj de Sperwer, „den breng ek öm äges, as et sinn mott – ek sinn gar nit so.“