von Anna Paris, Winnekendonk

De Wöns

De Wöns

Diogenes kreg ens hogen Besük.
De Könneng koam kieke, wat hän so miek
on wie hän hier hüüßte in sinn Tonn.
Dorbej stond he medde in de Sonn.

Sej köjerden lang on köjerden wiß.
Op ens säj de Könneng: „Ek mott nor Hüß.
Now köje wat wönße, egal wat et es.
on wänn et de Hält van’t Könnengreck es!“

Jo, duw säj Diogenes in sinn Tonn:
„Got mej, asteblivv en Spierke üt de Sonn!“
Bedröppt säj de Könneng täge sinnen Troß:
„Wä’mej so gereng tefreje sin koß,

Ek giev min Zepter, min Land on de Kron
Märgen an den Dag daleks  minne Sohn,
on satt op de Märt de twedde Tonn
on liet mej beschinne van Mond on Sonn.“