Platt

wachte

Deutsch

warten

Erläuterung

Zitat

Platt

Wäck

Deutsch

Weißbrot im Topf gebacken

Erläuterung

Zitat

Platt

wacker

Deutsch

wach

Erläuterung

Zitat

De Maerge hat de Heij wacker gekößt.

Platt

wacker (2)

Deutsch

wachen

Erläuterung

Zitat

Platt

wacklech

Deutsch

wackelig

Erläuterung

Zitat

Onseeker on wacklech es sinne Gank, de Stroate sin öm te schmal on te lank.

Platt

Wäckwäk

Deutsch

Flitterwochen

Erläuterung

Zitat